Wydawca treści Wydawca treści

CERTYFIKACJA

Dane  dotyczące monitoringu gospodarki leśnej i lasów HCVF znajdują się w Planie Urządzenia Lasu Nadleśnictwa. Szczegółowe  informacje można uzyskać w Nadleśnictwie

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi informuje, że z dniem 4 maja br. następuje zmiana dotychczasowego kodu certyfikatu FSC Gospodarki Leśnej i Kontroli Pochodzenia Produktu.

Aktualny kod to:   SGS-FM/COC-011009

 

II. PEFC dla Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi,w wyniku przeprowadzonego  w dniach 4-6 grudnia 2017 roku audytu z gospodarki leśnej w systemie PEFC otrzymała kontynuację certyfikatu na kolejne 3 lata. 

Aktualny certyfikat o numerze PL PEFC-12/0006 pozostaje ważny od dnia 13.01.2018 r. do dnia 12.01.2021 r.