Wydawca treści Wydawca treści

CERTYFIKACJA

Dane  dotyczące monitoringu gospodarki leśnej i lasów HCVF znajdują się w Planie Urządzenia Lasu Nadleśnictwa. Szczegółowe  informacje można uzyskać w Nadleśnictwie

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi informuje, że z dniem 4 maja br. następuje zmiana dotychczasowego kodu certyfikatu FSC Gospodarki Leśnej i Kontroli Pochodzenia Produktu.

Aktualny kod to:   SGS-FM/COC-011009

 

II. PEFC dla Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi,w wyniku przeprowadzonego audytu w zakresie gospodarki leśnej , który wykonywała firma SGS otrzymała od dnia 13.01.2015 r.  do dnia 12.01.2018 r.,  Certyfikat trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów - PL PEFC-12/0006

 

Przeczytaj więcej o certyfikacji w Lasach Państwowych