Asset Publisher Asset Publisher

Urządzanie lasu

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu, sporządzanych dla nadleśnictw na 10 lat. Wykonują je dla Lasów Państwowych specjalistyczne jednostki, m.in. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL). Plany urządzenia lasu, po konsultacjach z udziałem społeczeństwa, są zatwierdzane decyzją Ministra Środowiska.

Nadleśnictwo Spała prowadzi gospodarkę leśną na podstawie zatwierdzonego  planu urządzenia lasu  na lata 2012 - 2021  - Decyzją Ministra Środowiska Nr DLP-1lpn-611-17/27457/12/JŁ dnia 13 lipca 2012 r.

Plan Urządzenia Lasu... pobierz


Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

80 rocznica wybuchu II wojny światowej

80 rocznica wybuchu II wojny światowej

W dniu 02 września w 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej leśnicy z Nadleśnictwa Spała wzięli udział w uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Królowej Woli. Wraz z innymi uczestnikami uroczystości odśpiewano Mazurek Dąbrowskiego. W ramach akcji „Przerwany Marsz” przedstawiciel Nadleśnictwa przybliżył ideę wydarzenia i wręczył pamiątkowy upominek. Następnie w hołdzie poległym, w tym leśnikom i drzewiarzom polskim, złożone zostały kwiaty i zapalone znicze.