Wydawca treści Wydawca treści

Obszary chronioneg krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazu to tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

W obrębie Lubochnia, Rozporządzeniem Nr 36 Wojewody Skierniewickiego został utworzony  Obszar Chronionego Krajobrazu Górnej Rawki 

Jest to obszar o urozmaiconej rzeźbie , położony w całości w dorzeczu Rawki i obejmuje jej tereny źródliskowe na terenie Wzniesień Łódzkich. O jego walorach krajobrazowych decyduje urozmaicona rzeźba z niewielką mozaiką kompleksów leśnych, łąk i gruntów rolnych. Jego całkowita powierzchnia wynosi 8.400 ha, z czego 2.220 ha  znajduje się w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Spała. Łączna powierzchnia gruntów nadleśnictwa w opisywanym obszarze wynosi jedynie 31,35 ha.


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

#sprzątaMY LAS Z PREZYDENTEM ANDRZEJEM DUDĄ

#sprzątaMY LAS Z PREZYDENTEM ANDRZEJEM DUDĄ

Z inicjatywy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzeja Dudy w dniu 20 września 2019 będzie miała miejsce akcja społeczna pn. „sprzątamy”. Akcja skierowana jest do wszystkich obywateli, szczególnie do młodzieży szkolnej, chcących aktywnie działać na rzecz ochrony przyrody. Nadleśnictwo Spała serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w wydarzeniu. Godzina rozpoczęcia akcji 11.30, planowane zakończenie godz. 13.30.

Koordynatorami akcji będą:

  1. Pan Jarosław Krześniewski, tel . 602 470 596 – miejsce zbiórki – Tomaszów Maz., przystanek przy pętli autobusowej, przy ul. Wysokiej; sprzątamy las wzdłuż ul. Wysokiej oraz wzdłuż drogi pożarowej w kierunku Starej Wsi,
  2. Pan Krzysztof Smólski, tel. 694 408 873 – miejsce zbiórki – parking przy drodze z Lubochni do Skrzynek w pobliżu Małcza, sprzątamy las w okolicy miejscowości Małecz.

Na miejscu zbiórki można będzie pobrać rękawiczki oraz worki na śmieci.

 

Szczegóły ogólnopolskiej akcji dostępne są tutaj.