Wydawca treści Wydawca treści

Obszary chronioneg krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazu to tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

W obrębie Lubochnia, Rozporządzeniem Nr 36 Wojewody Skierniewickiego został utworzony  Obszar Chronionego Krajobrazu Górnej Rawki 

Jest to obszar o urozmaiconej rzeźbie , położony w całości w dorzeczu Rawki i obejmuje jej tereny źródliskowe na terenie Wzniesień Łódzkich. O jego walorach krajobrazowych decyduje urozmaicona rzeźba z niewielką mozaiką kompleksów leśnych, łąk i gruntów rolnych. Jego całkowita powierzchnia wynosi 8.400 ha, z czego 2.220 ha  znajduje się w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Spała. Łączna powierzchnia gruntów nadleśnictwa w opisywanym obszarze wynosi jedynie 31,35 ha.


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

80 rocznica wybuchu II wojny światowej

80 rocznica wybuchu II wojny światowej

W dniu 02 września w 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej leśnicy z Nadleśnictwa Spała wzięli udział w uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Królowej Woli. Wraz z innymi uczestnikami uroczystości odśpiewano Mazurek Dąbrowskiego. W ramach akcji „Przerwany Marsz” przedstawiciel Nadleśnictwa przybliżył ideę wydarzenia i wręczył pamiątkowy upominek. Następnie w hołdzie poległym, w tym leśnikom i drzewiarzom polskim, złożone zostały kwiaty i zapalone znicze.