Wydawca treści Wydawca treści

Obszary chronioneg krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazu to tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

W obrębie Lubochnia, Rozporządzeniem Nr 36 Wojewody Skierniewickiego został utworzony  Obszar Chronionego Krajobrazu Górnej Rawki 

Jest to obszar o urozmaiconej rzeźbie , położony w całości w dorzeczu Rawki i obejmuje jej tereny źródliskowe na terenie Wzniesień Łódzkich. O jego walorach krajobrazowych decyduje urozmaicona rzeźba z niewielką mozaiką kompleksów leśnych, łąk i gruntów rolnych. Jego całkowita powierzchnia wynosi 8.400 ha, z czego 2.220 ha  znajduje się w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Spała. Łączna powierzchnia gruntów nadleśnictwa w opisywanym obszarze wynosi jedynie 31,35 ha.


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Jubileuszowy Hubertus Spalski już za nami

Jubileuszowy Hubertus Spalski już za nami

 

W dniach 26-27 października, już po raz dwudziesty, odbył się Hubertus Spalski. Po Hubertowskiej Mszy Polowej myśliwi udali się na polowania, natomiast na pozostałych gości Hubertusa czekało wiele atrakcji. Jedną z nich był Jarmark Hubertowski, gdzie można było podziwiać i kupić akcesoria myśliwskie. Można było też zakupić tradycyjne wypieki, wina i nalewki oraz inne przysmaki i przyprawy. Chętni mogli podziwiać pokazy kulinarne czy spróbować potraw z dziczyzny. Niewątpliwą atrakcją była Krajowa Wystawa Psów Myśliwskich. Dużym zainteresowaniem cieszyło się też stoisko Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi, gdzie leśnicy zabawiali najmłodszych uczestników imprezy ciekawymi grami i konkursami.

Po zakończonych polowaniach myśliwi przybyli do Spały, gdzie podsumowano tegoroczne łowy oraz wybrano królów polowań.