Ochrola Lasu Ochrola Lasu

Ochrona Lasu

Wiedza o procesach zachodzących w przyrodzie i kontrola stanu środowiska leśnego pozwalają leśnikom na wczesną diagnozę zagrożeń, mogących wpłynąć negatywnie na stan lasu. Każdego roku podejmują oni działania mające na celu zachowanie trwałości lasu i zwiększenie jego naturalnej odporności na czynniki szkodotwórcze.

Zagrożenia dzieli się na trzy grupy:

  • biotyczne (np. szkodliwe owady, grzyby patogeniczne, ssaki roślinożerne);
  • abiotyczne – ekstremalne zjawiska atmosferyczne (np. silne wiatry, śnieg, ulewne deszcze, wysokie i niskie temperatury);
  • antropogeniczne – wywołane przez człowieka (np. pożary, zanieczyszczenia przemysłowe, zaśmiecanie lasu).

W Nadleśnictwie Spała w  ochronie lasu szczególny nacisk kładzie się na:

  • Prognozowanie szkodników pierwotnych szczególnie w miejscach gdzie wystąpiły gradacje.
  • Utrzymywanie właściwego stanu sanitarnego lasu.

Prawidłowej regulacji ilości zwierzyny łownej i przeciwdziałaniu szkodom łowieckim w uprawach i młodnikach. Średniorocznie zabezpiecza się około 210,0 ha upraw i młodników, w tym około 55,0 ha poprzez grodzenie siatką.

PROGRAM OCHRONY PRZYRODY

Zagrożenie biotyczne

Przeczytaj więcej o ochronie lasu