UŻYTKOWANIE LASU UŻYTKOWANIE LASU

Użytkowanie Lasu

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin i wiele innych. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość.

Rozmiar pozyskania drewna określony jest w planie urządzenia lasu, który sporządzany jest dla każdego nadleśnictwa na 10 lat. Zapewnia on pozyskiwanie drewna w granicach nie tylko  nieprzekraczających możliwości produkcyjnych lasu, lecz także systematycznie zwiększających zapas drewna pozostającego w lasach, tzw. zapas na pniu. Krótko mówiąc, leśnicy prowadzą w lasach gospodarkę w sposób zapewniający ich trwałość i możliwość biologicznego odtwarzania.

O wielkości pozyskania drewna decyduje tzw. etat cięć określony w każdym planie urządzenia lasu. Jest to ilość drewna możliwa do wycięcia w określonych drzewostanach na określonej powierzchni  w okresie 10 lat, które obejmuje plan. Dzięki temu, że etat jest niższy niż przyrost drewna w tym samym okresie, następuje stały wzrost zapasu „drewna na pniu" (w Polsce pozyskuje się ok. 55 proc. przyrostu). Ocenia się, że zasobność polskich lasów wynosi obecnie ponad 2,049 mld m sześć. drewna.

Pozyskane drewno pochodzi z:

  • cięć rębnych – usuwania z lasu drzewostanów „dojrzałych"; ich podstawowym celem jest przebudowa i odtworzenie drzewostanów;
  • cięć pielęgnacyjnych (czyszczeń i trzebieży) – usuwania z lasu części drzew uznanych za niepożądane i szkodliwe dla pozostałych drzew i wartościowych elementów drzewostanu;
  • cięć niezaplanowanych – są one konsekwencją wystąpienia klęsk żywiołowych w lasach.

        Nadleśnictwo Spała obejmuje powierzchnię 15,5 tys.  ha oraz prowadzi nadzór nad lasami prywatnymi o powierzchni 2,6 tys. ha W 2013 roku w wyniku cięć pielęgnacyjnych oraz cięć rębnych pozyskano prawie 45 tys. m3 drewna.
W znacznej większości pozyskiwane jest drewno drzew iglastych, tj. sosnowe, gdyż procentowy udział tego gatunku w lasach Nadleśnictwa wynosi prawie 90%. Z gatunków liściastych pozyskuje się dąb, brzozę i olszę.
Pozyskane drewno sprzedawane jest głównie za pośrednictwem Portalu Leśno-Drzewnego oraz na  aukcji  e-drewno. Surowiec trafia do tartaków, przedsiębiorstw papierniczych, fabryk mebli, zakładów stolarskich oraz klientów indywidualnych.
Nadleśnictwo Spała współpracuje z osiemdziesięcioma firmami. Do siedmiu głównych odbiorców trafia 53% całego rocznego pozyskania. Pozostałe 47% nabywane jest przez siedemdziesięciu trzech mniejszych odbiorców.

Przeczytaj więcej na www.lasy.gov.pl.

Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

ZAKAZ WSTĘPU DO LASU

ZAKAZ WSTĘPU DO LASU

OD  DNIA 21 MAJA 2019 ROKU DO 14 CZERWCA 2019 ROKU NA TERENIE NADLEŚNICTWA SPAŁA WPROWADZA SIĘ ZAKAZ WSTĘPU DO LASU W ZWIĄZKU Z PROWADZONĄ AKCJĄ ZWALCZANIA IMAGO CHRABĄSZCZY.

 

Załączniki

1. Zarządzenie Nadleśniczego Nadleśnictwa Spała

2. Mapa terenów objętych zakazem wstępu